Digitale kanaler

Gjennom vår digitale revolusjon har vi heldigitalisert en rekke av våre løsninger for å gjøre det enklere for sluttkunden og våre oppdragsgivere. På kredinor.no har vi tilrettelagt for selvbetjening for sluttkunden, enkel kommunikasjon med chatroboten Nora og direkte betaling uten innlogging. På Min side har vi alt kunden trenger for selvbetjening, oversikt, kontroll, fortrolig kommunikasjon via meldinger og chat – og betaling. Foruten dette har vi også automatisert en rekke manuelle prosesser som gir mer smidig kommunikasjonsflyt, ved hjelp av roboten Rotor og hans robotkolleger.

Hvis kunden benytter Betal nå på Min side blir saldo synlig i løpet av noen sekunder etter betaling. Foruten dette har vi også oppgradert Kredinor Online med nyttig funksjonalitet. Med vår nyeste løsning Let`s pay kompletterer vi vårt tilbud med betalingsløsninger – fra faktura til betaling.

Betalingsløsningen Let`s pay for faktura er vår store nyhet i 2020, og bidrar til forenkling for så vel oppdragsgiver som sluttkunden. Løsningen har egen logo og profil og benyttes for faktura og eventuelle betalingspåminnelser/purringer.

Let’s pay er en heldigital SMS-løsning for betaling av faktura. Kredinor har aldri utviklet en løsning på kortere tid. Fra ide til løsningen var ferdig tok det under to måneder. For nye kunder som ønsker å ta i bruk Let`s pay klarer vi å sette opp løsningen på alt fra et par dager til to uker.

Kundedrevet innovasjon

Kredinor fikk presentert ideen og behovet fra vår oppdragsgiver Glitre Energi Strøm AS høsten 2020. De ønsket seg en like enkel løsning for betaling av faktura som Betal nå er for inkasso. Let`s pay ble derfor utviklet for å følge opp kunder som ikke betaler til forfall, men i god tid før saken går over til purring eller inkassovarsel. Det har vist seg å gi raskere betaling – og færre som ender med inkasso. Fra Glitre Energi Strøm AS tok i bruk løsningen i januar og frem til mars har mer enn 20 energiselskap tatt i bruk Let`s pay.

Fra faktura til betaling

I praksis fungerer Lets pay som følger: Om lag en uke etter forfall på faktura sendes SMS til sluttkunden med tilbud om å betale via Lets pay. I denne SMS-en fremgår oppdragsgiver tydelig og betalingslenken til betaling. I denne betalingslenken ligger alt ferdig programmert til betaling. Sluttkunden trenger ikke tenke på KID, konto eller beløp. Med noen få klikk er faktura betalt, med kort eller Vipps. Saldo oppdateres i løpet av noen sekunder både hos oppdragsgiver og sluttkunden. De første ukene klikket 29 prosent på betalingslinken og betalte. Etter to måneder er tallet helt oppe i 40 prosent som klikker og betaler via Lets pay. Det positive for disse kundene er at Lets pay forebygger inkasso, noe som var en viktig ambisjon for Glitre. Vår ambisjon er at Let`s pay skal blir den foretrukne kanalen for våre kunder innenfor betaling av faktura, og klargjør nå løsningen for andre bransjer.

Betal nå

Betalingsløsningen Betal nå økte også i bruk i 2020, og mange betalte uten innlogging på kredinor.no. Imidlertid betalte brorparten direkte via SMS eller på Min side. I 2020 ble den nye løsningen Let`s pay koblet inn i betalingsløpet i fasen før inkasso og Betal nå. Disse løsningene vil fra nå fungere sømløst mot hverandre. Mer enn 300.000 betalinger ble utført via Betal nå i 2020, som totalt utgjorde nesten 700 millioner kroner. I løpet av 2020 er også Betal nå utvidet med flere nye løsninger, og inneholder nå følgende løsninger:

 • Oppdatert saldo sekunder etter at kunden betaler
 • Stengeløsning for AMS
 • Stengeløsning for bredbånd
 • Betalingsløsning for avdrag
 • Friskmelding ved å betale minimumsbeløp
 • Tilgang til å betale valgfritt beløp over kr 100,-

kredinor.no – highway til innloggede sider

Kredinor.no er motorveien inn til Min side og Kredinor Online. I tillegg er kredinor.no landingsside for trafikk inn fra andre nettsteder. I 2020 hadde vi 1,2 millioner besøk på kredinor.no og mer enn 650.000 unike brukere, mot 535.000 unike brukere i 2019. Antall unike brukere økte med 22 prosent fra 2019 til 2020. Mer enn 30.000 personer chattet med oss via Min side i 2020, en økning på 60 prosent fra 2019. Foruten Min side og Kredinor Online er løsningen Se status i din sak og Betal nå de tjenestene som brukes mest aktivt. Chatroboten Nora brukes også aktivt.

Min side

Med enda flere selvbetjeningsløsninger, ny postkasse, chat med rådgiver og trygg kommunikasjon øker bruken av Min side, som hadde nesten 800.000 innlogginger i 2020, en økning på 41% fra 2019.

På min side kan sluttkunden:

 • Få oversikt over kravet og status for betaling
 • Betale og få oppdatert saldo i løpet av sekunder
 • Be om kopi av faktura
 • Søke om utsettelse av betaling
 • Søke om avdragsordning
 • Sende inn klage om de er uenige i kravet
 • Chatte og sende melding til oss
 • Finne alle dokumenter i Min postkasse
 • Gi skriftlig fullmakt hvis andre skal hjelpe dem

Kredinor Online

Oppdragsgivers innloggede sider på Kredinor Online er godt besøkt, med mer enn 700.000 innlogginger i 2020. Her har oppdragsgiver tilgang til alt tilknyttet kundeforholdet, deriblant betalingsstatus for kundene sine. I 2020 tilgjengeliggjorde vi muligheten for at oppdragsgiver kan sende kunden betalingslink til Betal nå, via SMS eller e-post, direkte fra Kredinor Online. I mange tilfeller tar sluttkunden direkte kontakt med dem for å diskutere betaling. Muligheten til å sende en betalingslink til Betal nå er en betydelig forenkling for sluttkunden. Når kunden betaler via betalingslinken vil status på saken oppdatere seg i løpet av noen få sekunder. Oppdragsgiver kan derfor bekrefte der og da at saken er avsluttet, hvis hele beløpet betales.

Chatroboten Nora gir kloke svar

På kredinor.no har vi også Chatroboten Nora som er tilgjengelig hele døgnet 24/7. Hun får stadig mer trafikk. Vi har et spesialist-team som jobber utelukkende med å programmere Nora slik at hun blir mer presis i sine svar, noe vi har lyktes godt med. Nora håndterte mer enn 23 000 samtaler med mer enn 55 000 meldinger fra brukere i 2019. Vi la om noe av kontaktinformasjonen på telefonen som gjorde at trafikken økte i 2020. Tallene for 2020 endte på mer enn 40 000 samtaler og nesten 80 000 meldinger fra brukere. De fleste stiller spørsmål mellom kl. 09.00 og 14.00. Hun får flest spørsmål på mandager, og så synker antallet mot helgen, hvor det kun er noen få. Topp tre spørsmål dreier seg om kopi av faktura, om vi har mottatt betaling og ønske om å søke avdragsordning. I tillegg gir hun ut telefonnummeret til kundeservice.

Vi jobber løpende med Nora innen følgende:

 • Hjelper henne å gi mer spesifikke svar
 • Få henne til å rettlede dem som spør om stenge- og gjenåpningsrutiner
 • Integrere henne inn mot telefoni – i tilfelle lang ventetid
 • Få henne til å gi ut riktig kontaktskjema om kunden spør

Google-trafikken øker 

Noe av trafikken inn til kredinor.no er også fra google-annonser og søkeord som leder inn til sidene våre. Noe av trafikken kom fra artikler på e24, innholdsmarkedsføring, som gav mange klikk inn på kredinor.no Vi legger jevnlig ut artikler med relevant innhold om vår kjernevirksomhet – betalingsoppfølging og inkasso som Google fanger opp. I tillegg legger vi også ut alle tilbud vi har innenfor kurs og seminarer. Vi er i kontinuerlig utvikling på dette området, fordi det handler om å være tilgjengelig når noen er ute og søker etter det vi driver med. Resultatet av tiltakene for å profesjonalisere overfor de riktige interessentene på Google, har økt trafikken inn til kredinor.no med 74 prosent i 2020.

Inkassobrev som eFaktura

Kredinor var først ute med å sende inkassobrev som eFaktura, direkte til kundenes nettbank, tidlig i 2020. Kredinor sender om lag 8,1 millioner inkassobrev hvert år. Frem til 2017 var vi lovpålagt å sende inkassobrevene per post. Etter at loven om teknologinøytralitet kom i 2017 begynte digitaliseringen av inkassobrev. Kravet er at inkassobrev skal sendes gjennom en kanal som er sikker, som Digipost, eFaktura eller Min side.

eFaktura og EHF som prefererte kanaler

Inkassobrev som eFaktura har vist seg å være svært effektiv. I tillegg treffer vi også de som har Vipps gjennom eFaktura. Mer enn 3,3 millioner har sagt ja til eFaktura og rundt 170 000 kunder har sagt ja til EHF. Fordelen for våre oppdragsgivere er mange. Det ligger en betydelig kostnadsbesparelse ved at alt er automatisert og håndteres av Kredinor. Det blir ingen returpost eller manuell håndtering. I tillegg vet vi at betalingen kommer raskere, noe som gir god likviditet og økt lønnsomhet hos oppdragsgiver.

Enkelt med eFaktura – alt samlet ett sted for kunden

 • eFaktura er klar til betaling: KID, konto, beløp og dato ligger inne
 • Brevet som forklarer inkassokravet ligger ved
 • Mottaker har full kontroll og betaling skjer når den godkjennes
 • Trygg kanal å motta og betale igjennom

Kredinor til stede i sosiale medier

Vi har hatt regelmessige nyhetsoppdateringer på Facebook og LinkedIn i 2020. På Facebook har vi 734 følgere. På LinkedIn 2511 følgere. Hver sak vi legger ut har god rekkevidde. I tillegg er vi til stede på Twitter og Instagram, og har vår egen You Tube-kanal. De sistnevnte kanalene har vi mindre aktiviteter knyttet til enn Facebook og LinkedIn.

Det har vært noen tilfeller av negative kommentarer, men i den grad de fremsettes saklig svarer vi på dem. I motsatt fall tar vi direkte kontakt for å høre hva vi kan gjøre for den som publiserer, og sletter deretter meldingen. De sosiale kanalene er et godt bidrag til den totale markedsmiksen for oss. Facebook retter seg mer mot folk flest og sluttkunder. LinkedIn retter seg mer mot det profesjonelle markedet og potensielle arbeidstakere.

Internkommunikasjon

Internt bruker vi nå Sharepoint som ble utviklet i 2020 og har navnet Startsiden hvor vi publiserer all interninformasjon til alle ansatte. Her oppdaterer vi også når vi legger ut nyheter på kredinor.no. I tillegg benytter vi Workplace by Facebook, en kanal vi etablerte for hele Kredinor i 2017.

Skytjenester og integrasjoner

Med skyløsningen Microsoft Azure har vi en langt større bredde i våre tilbud. Kredinor trekker på alle fordeler som cloud native-løsningen har, og skaper integrasjonsmuligheter som er online 24/7. Det innebærer samhandlig uavhengig av tid og sted. 

Gjennom Kredinors fakturaløsning og API for fakturatjenester kan vår oppdragsgiver opprette fakturaoppdrag, registrere kunder og håndtere betalinger begge veier. Løsningen legger også til rette for utveksling av dokumenter, notater og umiddelbar oppdatering av status på for eksempel betalinger som kommer til Kredinor.

Integrasjonsløsninger er selve nøkkelen til et samarbeide mellom Kredinor og de fleste nye oppdragsgivere. Kredinor har bygget sin egen API, og har allerede integrasjoner med de største ERP – og økonomisystemer. Vi implementerer løpende store kunder innenfor Fakturaservice som har avanserte integrasjoner mot Kredinor. Foruten disse utvikler vi kontinuerlig nye integrasjoner.

Her er noen av integrasjonene våre:
EnoroCX, fra Hansen Technologies
BanqSoft
Evry
CGI IS Suite
Basset Utility Account
24Seven Office
Unit 4
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX
SAP
Visma Business
Visma Global
Visma Enterprise
Visma Mamut One
Infor M3

Duett
Cordel
Deltek Maconomy
IFS
Uni Micro
Cowi Parka
ON Property
Aptic
NetAdmin
Infonova